Stenden Hotel - Leeuwarden, Friesland, 8917 DD, Nederland

Annuleringsvoorwaarden

Hierbij willen wij u informeren over de annuleringsvoorwaarden welke door Stenden Hotel/Stenden meeting u worden gehanteerd. Deze zijn afgeleid van de Uniforme Voorwaarden Horeca 1998. De UVH beschrijft de rechten en de plichten van zowel gast als gastheer. Het gebruik van de ruimtes en het verblijf binnen Stenden en Stenden Hotel, welke geheel rookvrij zijn, is geheel voor eigen risico. Bij annulering hanteren wij onderstaande tarieven en percentages.

Restaurant

Wanneer een groepsreservering voor het restaurant is gemaakt, geldt voor een annulering van de reservering het navolgende:

Indien een menu is overeengekomen

Bij annulering meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn.

Bij annulering 7 tot 3 dagen voor het gereserveerde tijdstip wordt 50% van de gereserveerde waarde in rekening gebracht.

Bij annulering 3 tot 1 dag voor het gereserveerde tijdstip wordt 75% van de gereserveerde waarde in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 24 uren voor het gereserveerde tijdstip wordt 100% van de gereserveerde waarde in rekening gebracht.

Indien geen menu is overeengekomen

Bij annulering meer dan 48 uren voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn.

Bij annulering minder dan 48 uren voor het gereserveerde tijdstip wordt 50% van de reserveringswaarde in rekening gebracht waarbij uitgegaan wordt van een couvertprijs van € 20,00 per persoon.

Lagere opkomst dan gereserveerde aantal

Indien het aantal personen lager is dan het gereserveerde aantal, zal het laatst bekende aantal personen welke minimaal 24 uur voor aankomst is doorgegeven, gehanteerd worden

Conferentie zalen

Wanneer een zaalreservering is gemaakt dan geldt voor een annulering van de reservering het navolgende:

Bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn.

Bij annulering 14 tot 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip wordt 50% van de gereserveerde waarde in rekening gebracht.

Bij annulering 7 tot 3 dagen voor het gereserveerde tijdstip wordt 75% van de gereserveerde waarde in rekening gebracht.

Bij annulering minder dan 3 dagen voor het gereserveerde tijdstip wordt 100% van de gereserveerde waarde in rekening gebracht.

Wij reserveren op voorhand een zaal voor u maar door omstandigheden kan het zijn dat op de dag van aankomst een andere zaal aan u is toegewezen. Natuurlijk proberen wij dit zoveel mogelijk te beperken. Bij de ingang van Stenden Hotel staat op het ontvangstbord vermeld waar uw bijeenkomst plaatsvindt. De gegeven aantallen bij de diverse gereserveerde items zijn stelposten. Het werkelijke verbruik wordt berekend op basis van nacalculatie. Verder kan het voorkomen dat Stenden Hotel/Stenden MeetingU zonder kennisgeving prijzen aanpast wat samenhangt met de beschikbaarheid van de lokale en seizoen producten waarmee wij werken.

Hotelkamers

Wanneer een hotel reservering is gemaakt, zonder een non-refundable restrictie, dan geldt voor een annulering van de reservering het navolgende:

Individuele kamerreserveringen

Bij annulering voor 12.00 uur op de dag voor de gereserveerde datum zal er geen vergoeding verschuldigd zijn.

Bij annulering na 12.00 uur op de dag voor de gereserveerde datum wordt 100% van de gereserveerde waarde in rekening gebracht exclusief administratiekosten à € 10,00.

Groep kamerreserveringen (5 kamers of meer)

Bij annulering of wijziging meer dan 3 maanden voor de gereserveerde datum, worden geen kosten in rekening gebracht.

Bij annulering of wijziging meer dan 2 maanden voor de gereserveerde datum, wordt 15% van de gereserveerde waarde in rekening gebracht.

Bij annulering of wijziging meer dan 1 maand voor de gereserveerde datum, wordt 35% van de gereserveerde waarde in rekening gebracht.

Bij annulering of wijziging meer dan 14 dagen voor de gereserveerde datum, wordt 60% van de gereserveerde waarde in rekening gebracht.

Bij annulering of wijziging meer dan 7 dagen voor de gereserveerde datum, wordt 85% van de gereserveerde waarde in rekening gebracht.

Bij annulering of wijziging minder dan 7 dagen voor de gereserveerde datum, wordt 100% van de gereserveerde waarde in rekening gebracht.

Non-refundable reservering

Indien een kamerreservering op basis van non-refundable voorwaarden is gemaakt, dan kan deze niet aangepast of geannuleerd worden.

Interne Catering

Wanneer een reservering voor interne catering is gemaakt, geldt voor een annulering van de reservering het navolgende:

Indien er eten en drinken is gereserveerd:

Bij annulering meer dan 3 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn.

Bij annulering 3 tot 1 dag(en) voor het gereserveerde tijdstip wordt 75% van de gereserveerde waarde in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 24 uren voor het gereserveerde tijdstip wordt 100% van de gereserveerde waarde in rekening gebracht.

Indien er alleen drinken is gereserveerd

Bij annulering meer dan 24 uren voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn.

Bij annulering minder dan 24 uren voor het gereserveerde tijdstip wordt 100% van de reserveringswaarde in rekening gebracht

Lagere opkomst dan gereserveerde aantal

Indien het aantal personen lager is dan het gereserveerde aantal, zal het laatst bekende aantal personen welke minimaal 24 uur voor aankomst is doorgegeven, gehanteerd worden

Organisatie uren

Wanneer een evenement wat georganiseerd wordt door Stenden MeetingU geannuleerd wordt, zal Stenden MeetingU de kosten van de voorafgaande organisatie-uren, inclusief reisdeclaratie (op nacalculatie), in rekening brengen.

Bijzondere omstandigheden
Indien er een evenement of een speciale activiteit als een Elfstedentocht plaatsvindt in de periode van uw reservering, dan behouden wij ons het recht om uw reservering te verplaatsen naar een nader overeen te komen datum.